ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนเมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

07/06/2019

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนเมืองเซนได จังหวัดมิยากิ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบนายโยชิฮิโระ มูราอิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิยากิ และนายโคคิ ซาโตะ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมิยากิ โดยได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างไทย - จังหวัดมิยากิในมิติต่างๆ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีจัดตั้งสมาคมมิตรภาพเศรษฐกิจไทย - เมืองเซนได ร่วมกับนางคาซึโกะ โคโอริ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได และได้รับฟังแผนงานการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งสมาคมดังกล่าวได้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ทุกปีที่ผ่านมา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการ ประจำภูมิภาค บริษัทการบินไทยเข้าร่วมด้วย อนึ่ง สายการบินไทยจะเริ่มเปิดเที่ยวบินตรง เซนได - กรุงเทพฯ อาทิตย์ละ 3 วัน ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบกับกลุ่มนักเรียนไทยในเมืองเซนได เพื่อสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นและกรณีเกิดภัยพิบัติ
Back to the list