ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานสงกรานต์ที่เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ

09/06/2019

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานสงกรานต์ที่เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ โดยกลุ่มคนไทยในซาตามะเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ภายในงาน ได้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ รำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยและสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองรัชสมัยใหม่ โดยในวันดังกล่าวมีทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจและมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก




Back to the list