ข่าวกิจกรรม


รองประธานธนาคาร Shonai เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

19/06/2019

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นาย Giichiro Harada รองประธานธนาคาร Shonai ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก่อตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ-ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเพื่อมอบเชอรี่ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ จ. ยามากาตะ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณห่วงใยที่ จ. ยามากะตะ ก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อคืนวันที่ 18 มิถุนายน 2562
จ. ยามากะตะมีความร่วมมือกับไทยในหลายมิติ อาทิ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยยามากาตะ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำว่าจะรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง จ. ยามากะตะและไทยต่อไป
Back to the list