ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท Tobu World Square เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

20/06/2019

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นาย Hiroshi MIYAHARA ประธานบริษัท Tobu World Square พร้อมด้วยนาย Yukio NEMOTO กรรมการบริหารบริษัท และนาง Aiko OTSUKA ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อเรียนเชิญให้เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีเปิด “สถาปัตยกรรมจำลองของวัดอรุณราชวราราม ราชมหาวิหาร” ภายในเมืองจำลอง Tobu World Square ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 และใช้โอกาสนี้ขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานในการจัดสร้างสถาปัตยกรรมของไทยจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้

อนึ่ง การจัดสร้างสถาปัตยกรรมจำลองของวัดอรุณราชวรราม ราชมหาวิหารที่ Tobu World Square ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ วัดอรุณราชวรารามฯ และกรมศิลปากรในการสร้าง โดยนับเป็นการสร้างสถาปัตยกรรมจำลองของไทยแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยจะเปิดให้ผู้ใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมเป็นต้นไป
Back to the list