ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว

21/06/2019

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว และพบปะกับประชาชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่น โดยภายหลังการทำบุญที่วัด เจ้าอาวาสวัดอิ่มบุญได้นำเอกอัครราชทูตฯ และคณะประชาชนเดินธุดงค์ไปสักการะพระใหญ่ Musashino Daibutsu ในบริเวณใกล้เคียงด้วย
Back to the list