ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

25/06/2019

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้แก่ พลเอก วัชระ นิตยสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Back to the list