ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

26/06/2019

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 พล.ต.ไพศาล งามวงษ์วาน รองเสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พล.ต.มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำคณะคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในทุกมิติแก่คณะ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมอธิบายข้อมูลต่างๆ แก่คณะฯ ด้วย อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของญี่ปุ่น  การจ้างแรงงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และนโยบายการลงทุนของญี่ปุ่น เป็นต้น
Back to the list