ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 3

05/07/2019

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ชนะเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ฝึกงานพัฒนาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น

ในปีนี้มีผู้ฝึกงานฯ ให้ความสนใจส่งเรียงความจำนวน 114 คน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวอุทุมพร ชินธุวงษ์ จาก บริษัท นิชิคาว่า บิ๊ก โอเชี่ยน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายธนากร นครศรี จากบริษัท อิโต้ เอ็น รางวัลรองชนะเลิสอันดับสอง ได้แก่ นางสาวเย็นจิตร ลายแก้ว จากบริษัท ฮอตตะ เดงกิ ทั้งนี้ บริษัทการบินไทย จำกัด ให้การสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว สำหรับผู้ชนะเลิศอีกด้วย
Back to the list