ข่าวกิจกรรม


ประธานนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ. ระยอง ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

08/07/2019

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.หลักชัย กิตติพล ประธานนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ. ระยอง ได้เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และทีมประเทศไทย (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เพื่อประชาสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ที่มีศักยภาพพร้อมรับนักลงทุนและบริษัทจากญี่ปุ่น ไปใช้พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเน้นด้านการผลิตอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC
Back to the list