ข่าวกิจกรรม


รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

09/07/2019

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อหารือเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสาว Rie Sato รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ได้มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะเกี่ยวกับเรื่องระบบประกันสุขภาพของผู้สูงอายญี่ปุ่นในระยะยาว (Long-Term Care Insurance System of Japan)

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีจำนวนผู้สูงอายุเกิน 65 ปีเป็นร้อยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด รัฐบาลจึงได้พัฒนาระบบประกันสุขภาพระยะยาวเพื่อปฏิรูปด้านการแพทย์และบริการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ อนึ่ง ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งศึกษาและเรียนรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ โดยญี่ปุ่นถือเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาด้านดังกล่าว
Back to the list