ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการสัมมนาการประชุมสมาคมมิตรภาพไซตามะ – ไทย ครั้งที่ 4

17/07/2019

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมการสัมมนาในการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย ครั้งที่ 21ณ โรงแรม Kawagoe Tobu Hotel จ.ไซตามะ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “Thailand – Japan: the way forward” โดยได้เน้นย้ำความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่าจะมีอย่างต่อเนื่องภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ และแสดงความขอบคุณสมาคมฯ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายไทยเสมอมา อาทิ การให้ความสนับสนุนด้านโอกาสทางการศึกษาแต่เด็กชาวเขาทางภาคเหนือของไทยที่ยากจน การติดไฟให้แก่ถนนในย่านกันดารของประเทศไทย เป็นต้น และยังเชิญชวนให้นักลงทุนญี่ปุ่นไปลงทุนในเขต EEC ใน 4 สาขาที่ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมด้านอากาศยาน 2. อุตสาหกรรมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3. ดิจิทัล และ 4. หุ่นยนต์ นอกจากนี้ ยังได้หารือกับ นายโทชิโนริ ฮาระ (Mr. Toshinori Hara) ประธานสมาคมฯ ได้กล่าวอำลาแก่สมาชิกในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่จะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดวาระการปฏิบัติราชการในปลายปีนี้

อนึ่ง จ. ไซตามะ และ จ. ยโสธร มีความคล้ายคลึงในด้านวัฒนธรรมเห็นได้จากเทศกาลบุญบั้งไฟของจ .ยโสธรและเทศกาลบั้งไฟริวเซที่เมืองชิชิบุจ.ไซตามะด้วยวัฒนธรรมที่คล้ายกันนี้ “เมืองพี่เมืองน้อง”ระหว่างเทศบาลเมืองยโสธรและเมืองชิชิบุจึงได้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2544 และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน การเยือนอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563 จ. ไซตามะก็จะเป็นที่พักเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาคาราเต้ของไทยสำหรับการแข่งขันโอลิมปิก
Back to the list