ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาปัตยกรรมจำลอง “วัดอรุณราชวรรามฯ” ที่ Tobu World Square

20/07/2019

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสถาปัตยกรรมจำลอง “วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร” ที่พิพิธภัณฑ์เมืองจำลอง Tobu World Square จังหวัดโทจิกิ ร่วมกับนายฮิโรชิ มิยาฮาระ ประธานบริษัท Tobu World Square และนายโยชิซูมิ เนสึ ประธานบริษัท Tobu Railway โดยมีแขกผู้เกียรติ อาทิ พระปริยัติวรานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวรารามฯ ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าจังหวัดโทจิกิ นายกเทศมนตรีเมืองนิคโค และสื่อมวลชนญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมากถึง 400 คน

การสร้างสถาปัตยกรรมจำลอง “วัดอรุณราชวรารามฯ” ที่พิพิธภัณฑ์เมืองจำลอง Tobu World Square ในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างสถาปัตยกรรมจำลองของไทยเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น โดย Tobu World Square ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง อาทิ วัดอรุณราชวรารามฯ กรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อปี 2561 ทำให้การสร้างสถาปัตยกรรมจำลอง “วัดอรุณราชวรารามฯ” มีความละเอียด ปราณีต และใกล้เคียงกับสถานที่จริงเป็นอย่างมาก และน่าจะเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชม Tobu World Square สนใจเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยเพื่อชื่มชมสถานที่จริงมากขึ้น นอกจากนั้น สถาปัตยกรรมจำลองดังกล่าวยังเป็นถาวรวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในปีนี้ที่ทั้งสองประเทศก้าวเข้าสู่รัชสมัยใหม่พร้อม ๆ กัน
Back to the list