ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่บ้านพักผู้สูงอายุ

23/07/2019

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่บ้านพักผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้าสำนักงานไทยประจำกรุงโตเกียว คู่สมรส ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงดนตรีไทย การบรรเลงเพลงไทยโดยไวโอลินและกีตาร์ และสาธิตการรำวงของไทย ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ต่อไทยในภาคประชาชนของญี่ปุ่นได้อย่างดียิ่ง
Back to the list