ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของ JTBF

18/07/2019

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีของ Japan - Thailand Business Forum (JTBF) โดยมีสมาชิกทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย รวมถึงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สมาชิกของ JTBF โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยังดำเนินธรุกิจกับประเทศไทยอยู่ และกล่าวอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระประจำการที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2562 นี้ อนึ่ง JTBF เป็นการรวมตัวของนักธุรกิจและข้าราชการญี่ปุ่นที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยเกือบทั้งหมดเป็นอดีตนักธุรกิจระดับสูงของญี่ปุ่น ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ และ JTBF ได้จัดกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะ ๆ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยในปีนี้ ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาทางเศรษฐกิจและนิทรรศการภาพถ่ายประเทศไทยที่สมาชิกสมาคมฯ ได้ถ่ายเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งไปประจำการที่ประเทศไทยTags:   JTBF Party

Back to the list