ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมมิตรภาพ จ. ยามากาตะ - ไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นซากุระ

25/07/2019

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นาย Hiroji Sagae ประธานสมาคมมิตรภาพ จ. ยามากาตะ - ไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และได้รายงานผลกิจกรรมการปลูกต้นซากุระที่สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคียน จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสมาคมฯ แจ้งว่ามีโครงการจะปลูกซากุระที่ จ. ขอนแก่น ในปี 2563 เพื่อเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-ไทย และ จ. ยามะกาตะ- จ. ขอนแก่น โดย ออท. ยินดีให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้นำต้นซากุระ พันธุ์จินได-อะเคโบโนะ (Jindai Akebono) มาปลูกเป็นที่ระลึกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมโครงการปลูกซากุระของสมาคมฯ ว่าเป็นการดำเนินการทางการทูตที่เรียกว่า Sakura Diplomacy เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศให้เติบโตและแบ่งบานเฉกเช่นดอกซากุระ อนึ่ง บริษัท Yamagata Newspaper และบริษัทYamagata Broadcasting ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นซากุระตั้งแต่ปี 2539 โดยเชิญชวนให้ชาวยามากะตะร่วมใจกันปลูกต้นซากุระรอบแม่น้ำ Mogami ในจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน ปลูกต้นซากุระแล้ว5,060 ต้น
Back to the list