ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

28/07/2019

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล โดยได้มีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นกว่า ๑๕๐ คนเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน
Back to the list