ข่าวกิจกรรม


เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๒

30/07/2019

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการประชุมคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินให้การต้อนรับและเข้าร่วมทำการคัดเลือกภาพถ่าย

สำหรับหัวข้อในการถ่ายภาพประจำปีนี้ คือ “Reflection on the Heisei Era” เพื่อเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของยุคเฮเซ การจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความประทับใจของคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่มีต่อชาวญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น โดยภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้ชาวญี่ปุ่นได้เข้าชมต่อไป

การจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” เป็นกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงคณะทูตานุทูตกับชาวญี่ปุ่น และนับเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการกระชับความสัมพันธ์กับพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคณะทูตต่างประเทศกับชาวญี่ปุ่น
Back to the list