ข่าวกิจกรรม


เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

31/07/2019

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คุณอารีวรรณ ฮาวรังษี เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity หรือ APT) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม APT Conference Preparatory Group for WRC-19 (APG-19) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงโตเกียว

ทั้งนี้ APT มีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1979 โดยข้อริเริ่มของ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) และ International Telecommunication Union (ITU) ซึ่งเลขาธิการ APT มีหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ APT ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศสมาชิก โดยคุณอารีวรรณเป็นเลขาธิการหญิงคนแรกของ APT
Back to the list