ข่าวกิจกรรม


ประธานกรรมการธุรกรรม ปปง. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

05/08/2019

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและประธานกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์คดีอาชญกรรมข้ามชาติและคดีที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list