ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมพาคุณแม่มาพบผู้ฝึกงานไทยในญี่ปุ่น

12/08/2019

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์ “พาคุณแม่มาเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในญี่ปุ่น” เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ฝึกงานไทยในญี่ปุ่นที่มีความประพฤติดีและขยันขันแข็ง โดยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ประธานพิธี ได้ใช้โอกาสนี้ให้โอวาทและกล่าวชื่นชมผู้ฝึกงานไทยที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตสันถวไมตรีที่ดีของประเทศไทย จนได้รับคำชื่นชมจากนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน และขอให้ผู้ฝึกงานทุกคนนำความรู้ที่ได้รับจากการมาฝึกงานที่ญี่ปุ่นกลับไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

อนึ่ง ในปีนี้ มีผู้ฝึกงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกับแอร์เอเชียเอ็กซ์จำนวน 5 คน ซึ่งนอกเหนือจากการพาคุณแม่บินมาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแรงงานที่ญี่ปุ่นแล้ว สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ยังได้จัดกำหนดการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นระหว่างผู้ฝึกงานและครอบครัวอีกเป็นเวลารวม ๓ วัน

คลิป ข่าว 3 มิติ ภารกิจพาแม่บินลัดฟ้าพบหน้าลูก
Back to the list