ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

01/08/2019

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เชิญนายYoshinobu NISAKA ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ และคณะ ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้รายงานผลการเยือนประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้พบหารือและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และได้นำ SME ของจังหวัด จำนวน 29 รายมาออกคูหาที่งาน ThaiFex เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ Value Chain ในอุตสาหกรรมอาหาร  

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ประเทศไทยและ จ. วากายามะ มีความผูกพันกันโดยอดีตเจ้าของทำเนียบเอกอัครราชทูต (ตระกูล Hamaguchi) ก็มาจาก จ. วากายามะ เช่นกันนอกจากนี้ ยังได้ชื่นชมผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่มีนโยบายเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนา จ.วากายามะ อย่างรอบด้านจึงได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 และได้เชิญชวนให้บริษัท SME ที่มีศักยภาพของจังหวัด มาลงทุนในเขตพื้นที่ EEC และหวังว่า จ.วากายามะ จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากจากความตกลงกับฝ่ายไทยทั้ง 3 ฉบับที่ได้ลงนามไปแล้ว ได้แก่ 1.) LOI กับททท. 2.) MOU กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 3.) MOU กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยและ จ. วากายามะต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีบริษัท Shimaseki จาก จ. วากายามะ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการผลิตสิ่งทอซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ได้ไปเปิดสาขาที่ประเทศไทย (แต่ในส่วนการผลิตนั้นจะต้องทำที่ จ. วากายามะเท่านั้น) ส่วน SME แม้จะยังไม่พร้อมที่จะไปลงทุนในต่างประเทศในขณะนี้ แต่หวังว่าจะทำได้ในอนาคต นอกจากนี้ จ. วากายามะ ยังเป็นแหล่งผลิตลูกพลับอันดับ 1 ของประเทศ แม้จะมีพื้นที่ไม่มากแต่ด้วยความชำนาญของเกษตรกร จึงทำให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก ทั้งนี้ จ. วากายามะ พร้อมจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเกษตรกรของไทยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการปลูกผลไม้
Back to the list