ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติของมูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ (International Foundation for Arts and Culture-IFAC)

07/08/2019

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 20 ของมูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ (International Foundation for Arts and Culture-IFAC) โดยได้เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเกียรติบัตรและเหรียญเกียรติยศให้แก่ นายพิศวัสต์ วรรณฟู รร. บุญวาทย์วิทยาลัย นักเรียนตัวแทนจากไทย ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถชมผลงานของนายพิศวัสต์ฯ และผู้เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ได้ที่ the National Art Center, Tokyo ย่าน Roppongi ระหว่างวันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2562 อนึ่ง ไม่เสียค่าธรรมเนียมค่าชมงาน
Back to the list