ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากมหาวิทยาลัยโตไกเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

07/08/2019

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักศึกษาจำนวน 6 คนจากมหาวิทยาลัยโตไกที่เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษในการเรียนภาคฤดูร้อนเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (การศึกษา) นายสริก อุบลบาน อัครราชทูตที่ปรึกษา (พาณิชย์) และนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจและถามคำถามต่าง ๆ อาทิ การลงทุนของทั้งสองประเทศ เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม
Back to the list