ข่าวกิจกรรม


ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

10/08/2019

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะจากกระทรวงสาธารณสุข ที่มาญี่ปุ่นเพื่อหารือเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยคณะยังได้ไปฟังบรรยายเรื่องการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของญี่ปุ่น ที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น และศึกษาดูงานที่ National Center for Global Health and Medicine เพื่อศึกษาด้าน advanced medical care และ Nitta clinic เพื่อศึกษาด้าน long term care and community medicine อีกด้วย
Back to the list