ข่าวกิจกรรม


โครงการ Roadshow ส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

22/08/2019

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับนักธุรกิจจำนวน 60 ท่านที่มาร่วมโครงการ Roadshow ส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องการนิคมอุตสาหกรรม ในประเทศไทย และนำผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศจำนวน 10 ราย มาให้ข้อมูล แก่นักธุรกิจญี่ปุ่น นอกจากนี้ นางสุธาสินี โยชิอิ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนณกรุงโตเกียวยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI อีกด้วย
Back to the list