ข่าวกิจกรรม


คณะจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (ปพร.) รุ่นที่ 1เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

23/08/2019

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (ปพร.) รุ่นที่ 1 นำโดย นายวรวรรธน์ ภิญโญ และนายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรววงการคลัง ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้เกียรติบรรยายความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในฐานะหุ้นส่วนด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแก่คณะอีกด้วย
Back to the list