ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม 2019 OSCE Asian Conference

02/09/2019

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 OSCE Asian Conference ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น โดยได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบาย digital economy ของไทยใน Session II ของการประชุมภายใต้หัวข้อ The digital economy as a driver for promoting cooperation, security, and growthTags:   OSCE

Back to the list