ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในการจัดบรรยายสรุปเรื่อง "บทบาทด้านการพัฒนาของสถาบันพระมหากษัตริย์"

12/09/2019

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานในการจัดบรรยายสรุปเรื่อง "บทบาทด้านการพัฒนาของสถาบันพระมหากษัตริย์" โดย ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังมากมาย
Back to the list