ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

17/09/2019

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki ส.ส. อาวุโสของพรรค LDP และประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย ในโอกาสการครบวาระของนายบรรสาน บุนนาค ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อาทิ การลงทุนใน EEC ของบริษัทญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม และความร่วมมือด้านการเกษตร โดยปัจจุบันจังหวัดเอฮิเมะ ซึ่งเป็นฐานเสียงของนาย Shiozaki ประสงค์จะส่งออกส้มไปยังตลาด high end ของไทยให้มากขึ้น และไทยก็หวังจะให้ภาคเอกชนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของจังหวัดเอฮิเมะ รวมทั้งจากทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Back to the list