ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ

18/09/2019

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูต บรรสาน บุนนาค และภริยา พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาและภริยา ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนาย Eikei Suzuki ผู้ว่าราชการ จ. มิเอะ โดยทั้งสองฝ่าย ได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ของไทยและ จ. มิเอะ โดยมีศูนย์ Mie-Thailand Innovation Center ณ สถาบันอาหาร เป็นตัวเชื่อมโยง

ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่จาก จ. มิเอะได้พาเอกอัครราชทูตฯ และคณะ เข้าสักการะศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrine) ซึ่งถือเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญอย่างมากกับประเทศญี่ปุ่น
Back to the list