ข่าวกิจกรรม


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

23/09/2019

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ได้เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทย- ญี่ปุ่น และบทบาทของสตรีญี่ปุ่น รวมถึงปัญหาเด็กและเยาวชนญี่ปุ่นในปัจจุบัน
Back to the list