ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ ประจำปี 2019

24/09/2019

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้มีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ ประจำปี 2562 นำโดย นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น เข้าร่วมการฝึกซ้อม
การจัดซ้อมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติและให้การช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเกิดภัยพิบัติผ่านสถานการณ์จำลอง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการหลบภัย การใช้เครื่องดับเพลิง การปฐมพยาบาล การใช้เครื่องปั้มหัวใจ
Back to the list