ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดปาฐกถาธรรม และนำภาวนาโดยพระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี)

29/09/2019

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมข้าราชการและคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นได้ร่วมฟังปาฐกถาธรรมและนำภาวนาโดยพระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี) และร่วมถวายสังฆทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ พระเมธีวชิโรดมได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่เอกอัครราชทูตและภริยาในโอกาสเกษียณอายุการทำงานโดยมีประชาชนเข้าร่วมมากมาย
Back to the list