ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะ Run Digital Cluster

30/09/2019

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยา จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ดร. สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะ Run Digital Cluster เนื่องในโอกาสที่มาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ  
Back to the list