ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

01/10/2019

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นาย Akira Chiba เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงจากาตาร์ อินโดนีเซีย ในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระสำคัญในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ และความร่วมมือในกรอบอาเซียน-ญี่ปุ่น
Back to the list