ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มาเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศไทย"

09/10/2019

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับนักธุรกิจญี่ปุ่นกว่า 80 ท่าน ที่มาเข้าร่วมฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่น เรื่อง "นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศไทย" ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว และ Japan-Thailand Economic Cooperation Society ( JTECS)Tags:   JTECS

Back to the list