ข่าวกิจกรรม


อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับรางวัล JICA President Award ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

08/10/2019

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 อัครราชทูตเชิดชาย ใช้ไววิทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้รับรางวัล JICA President Award ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 จาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ในปีนี้ มีบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 58 รางวัล โดยประเทศไทยได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ สถาบันโรคผิวหนัง และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Back to the list