ข่าวกิจกรรม


ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสมาคมญี่ปุ่น - ไทย (JTA) และ Japan - Thailand Business Forum (JTBF) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

10/10/2019

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับนายโนบุโอะ นาคายามะ ประธานสมาคมญี่ปุ่น - ไทย (JTA) และนายอะระมะคิ อิซาโอะ ประธาน Japan - Thailand Business Forum (JTBF) และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ จะเกษียณอายุราชการ อนึ่ง JTA และ JTBF ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดมา นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณทางสมาคมทั้งสองสำหรับความพยายามในการดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันนี้Tags:   JTA, JTBF

Back to the list