ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมโซกะกักไคเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาเอกอัครราชทูตฯ

17/10/2019

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายมิโนรุ ฮาราดะ ประธานสมาคมโซกะกักไค ได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 อีกทั้ง ยังได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการที่นายฮาราดะได้รับพระราชทานวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนในการประสานการเยือนไทยของนายฮาราดะในครั้งนี้
Back to the list