ข่าวกิจกรรม


สมาคมมิตรภาพเศรษฐกิจเซนได - ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/10/2019

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นาย อาเบะ ประธานสมาคมมิตรภาพเศรษฐกิจเซนได - ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เนื่องในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ จะครบวาระการทำงานสิ้นเดือนตุลาคมนี้

สมาคมฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได และจะเปิดเที่ยวบินตรง เซนได - กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม นี้ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาคมสำหรับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันTags:   เซนได

Back to the list