ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าฉัพพรรณรังสีไซตามะ

20/10/2019

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าฉัพพรรณรังสีไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ภายในงานมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในญี่ปุ่นมาร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอย่างคับคั่ง และในโอกาสนี้ หลวงปู่บุญส่ง โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดฯ ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่เอกอัครราชทูตในโอกาสเกษียณอายุการทำงานโดยมีประชาชนเข้าร่วมมากมาย
Back to the list