ข่าวกิจกรรม


สมาคมนางฟ้าใจดี และ Cultural Bridge Japan นำเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand-Japan Friendship Bridge เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

21/10/2019

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 62 สมาคมนางฟ้าใจดี และ Cultural Bridge Japan นำเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand-Japan Friendship Bridge เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนของเอกอัครราชทูต บรรสาน บุนนาค ในการกล่าวให้โอวาทและมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนไทยที่ผ่านการอบรมโครงการฯ ในโอกาสนี้ นักเรียนได้แนะนำตัวและกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อการได้มาอบรมโครงการดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นด้วย
Back to the list