ข่าวกิจกรรม


ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

22/10/2019

เมื่อวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น โดยมีกำหนดการสำคัญ ได้แก่ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Sokui no Rei Seiden no Gi) งานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำโดยสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น (Kyoen no Gi) ที่พระราชวังอิมพีเรียล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่โรงแรม New Otani เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยในโอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะแห่งญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างรอบด้านด้วย
Back to the list