ข่าวกิจกรรม


โรงเรียนมัธยมปลาย Hiroshima Perfectural Onomichi Higashi เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

25/10/2019

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นักเรียน 8 คนจากโรงเรียนมัธยมปลาย Hiroshima Perfectural Onomichi Higashi เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต โดยมี นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับ โดยนักเรียนกำลังทำการวิจัยและนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ “ปัญหาขยะในประเทศไทย” ในโอกาสนี้ เลขานุการเอกธีรางกรู ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในปัจจุบันและการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย และความกังวลของปัญหาขยะในอนาคต
Back to the list