ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

29/10/2019

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นาย Peter Tan เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
Back to the list