ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานเปิดงาน TSAJ Festival งานเทศกาลวิชาการประจำปี 2562

26/10/2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานเปิดงาน TSAJ Festival งานเทศกาลวิชาการประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาชาวไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมเสวนากับวิทยากรชั้นนำจากประเทศไทย เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนพบปะพูดคุยกับตัวแทนจากบริษัทต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต ภายในงานสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติด้วยTags:   TSAJ

Back to the list