ข่าวกิจกรรม


คณะรองอาจารย์ใหญ่จำนวน 22 คนจากโรงเรียนประถม เมืองคาวาซากิ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

28/10/2019

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอกให้การต้อนรับคณะรองอาจารย์ใหญ่จำนวน 22 คนจากโรงเรียนประถมของเมืองคาวาซากิ โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของไทย รวมทั้งได้มีการถามตอบเกี่ยวกับการศึกษาและค่านิยมของไทย
Back to the list