ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พ้นจากตำแหน่ง

30/10/2019

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมอำลา เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และคุณยุพดี บุนนาค ในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง ตลอดระยะเวลา 3 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 – 30 ตุลาคม 2562) ที่เอกอัครราชทูตบรรสานได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ท่านได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้นและใกล้ชิดอย่างรอบด้าน ซึ่งทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับทวิภาคีอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ รัฐบาล เอกชน รวมไปถึงการเยือนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

ในขณะที่เอกอัครราชทูตบรรสานดำรงตำแหน่งยังมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อาทิ การฉลองครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น เมื่อปี 2560 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติญี่ปุ่นนำโบราณวัตถุของไทยจำนวนมากกว่า 100 ชิ้น มาแสดงที่กรุงโตเกียวและเมืองคิวชู การนำวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ที่มาแสดงคอนเสิร์ตที่ Suntory Hall เพื่อเป็นของขวัญแด่ชาวญี่ปุ่น และการนำคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นกว่า 600 คน เยือนไทยเพื่อสำรวจศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC

นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตบรรสานได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น ซึ่งมีบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตบรรสานยังมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับท้องถิ่นของญี่ปุ่นให้ยิ่งแข็งแกร่ง ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และได้เดินทางเยือนท้องถิ่นของญี่ปุ่นอยู่เสมอ ซึ่งนำมาสู่การจัดตั้งสมาคมมิตรภาพระหว่างไทยกับท้องถิ่นต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ จังหวัดอาคิตะ จังหวัดยามากาตะ เมืองเซนได และการขยายการจัดงานเทศกาลไทยไปยังอีกหลาย ๆ จังหวัดในญี่ปุ่น ได้แก่ จังหวัดซากะ จังหวัดฟูกูโอกะ จังหวัดโออิตะ และจังหวัดโอกินาวา

ในโอกาสที่ประเทศญี่ปุ่นประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ อาทิ การเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อปี 2559 รวมทั้งภัยธรรมชาติ อย่างไต้ฝุ่นฮากิบิสเมื่อเดือนตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสานได้กำชับให้สถานเอกอัครราชทูตประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยงานเพื่อให้คำแนะนำและดูแลประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่พื้นที่ของญี่ปุ่นที่ประสบภัย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสานจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun ชั้น Grand Cordon จากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งนาย Toshimitsu Motegi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เชิญมามอบ เพื่อแสดงความชื่นชมและขอบคุณเอกอัครราชทูตบรรสาน ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตบรรสานนับเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคน
Back to the list