ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เข้ารับตำแหน่ง

31/10/2019

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และคุณพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางถึงกรุงโตเกียว โดยมีนายเออิชิ คาวาฮารา เอกอัครราชทูต และที่ปรึกษาพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้เข้าพบกับนายคิมิโนริ อิวามะ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและดำรงตำแหน่ง Ambassador-Designate
Back to the list