ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 30 ปี Aeon 1% Club

02/11/2019

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งมูลนิธิ Aeon 1% Club ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท Aeon จัดตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนของประเทศญี่ปุ่นกับอีก 18 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยตั้งแต่ปี 2533 ที่ Aeon ริเริ่มโครงการ Teenage Ambassadors ได้มีเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด 80 คน ซึ่งในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสิงห์ทองได้พบปะกับตัวแทนเยาวชนไทยที่เคยเข้าร่วมโครงการ Teenage Ambassador และได้ทักทายกับนาย Kenji Wakamiya รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Takuya Okada ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาของบริษัท Aeon ด้วยTags:   Aeon 1% Club

Back to the list